Utleieprisene faller i Oslo

Boligprisene økte kraftig i mai, mange vil investere i utleieboliger.

Svenskene begynner å forlate Norge, mye på grunn av at kronen har svekken seg.
Nå som er det færre svensker og flere boliger har oppdragsmengden til utleierne økt.
Men det er blitt større skille mellom utleiepriser og boligpriser.

Mindre leiligheter blir billigere å leie

Ser man på prisene i hovedstaden går prisene ned med 12 prosent, derimot går leieprisene ned i samme periode. (Tall fra Utleiemeglerens utleieoversikt for mai.)

Inntrykket mange nå sitter igjen med er at det har blitt vanskeligere å leie ut i privatmarkedet.

Kjøpe bolig

Selv om mange leietakere har blitt borte fra markedet den siste tiden er det fortsatt store muligheter.
Personer som investerer i sentrale leiligheter vil fortsatt kunne leie ut disse, men bør belage seg på at det vil ta lengre tid enn før.

Odd Kalsnes sine råd for god husleieavtale

Dessverre er det mange som leier ut eiendom uten å ha en klar avtale på plass. En god husleieavtale sikrer begge parter og gjør at man unngår uenigheter.

Husleieloven gjør det enkelt å inngå en god husleieavtale, samtidig som utleier og leietaker står fritt til å inngå en særskilt avtale. Les her om hvordan du unngår problemer.

Fastsetting av husleie

Selv om det er sjelden noen flytter inn i en bolig uten å avtale leie, kan det være greit å kjenne til hvordan dette er regulert i husleieloven. Husleien skal være et fastsatt beløp. Om partene ikke har blitt enige om et slikt beløp, kan den som leier ut kreve det samme som er vanlig i leiemarkedet. Hva dette beløpet er, er ikke alltid like godt å fastsette. Derfor kan leiebeløpet fastsettes av en takstnemd dersom partene ikke blir enige. Dette gjelder i de tilfeller der en avtale er inngått om leie, uten at denne inkluderer leiebeløpet. Det samme gjelder dersom leietakeren allerede har flyttet inn, uten at leiebeløpet er fastsatt.

Begrensninger i hva husleien inkluderer

Den som leier ut kan kreve at husleien betales forskuddsvis, samtidig som dette er begrenset til å gjelde kun 1 måned. Alle variable utgifter kan enten inkluderes i husleien, eller avtales fordelt mellom partene. Med variable utgifter menes det strømutgifter, fyringsutgifter og lignende. Utleieren kan ikke ta betalt for kommunale avgifter eller betaling for arbeidskostnader forbundet med utforming av leieavtale eller lignende (for eksempel utgifter til advokat).

Oppsigelse av husleien

I henhold til husleieloven, er normal oppsigelsesfrist satt til 3 måneder. Partene kan bli enige om både lengre og kortere frist, med begrenset omfang. Loven sier at oppsigelsesfristen ikke kan være urimelig, noe som åpner for en del skjønnsmessige vurderinger. Her vil det virke inn hvilken type bolig man snakker om. Er utleieobjektet en hybel, kan oppsigelsesfristen være kortere enn for en familiebolig, med tanke på hva som vil bli oppfattet som urimelig.

Justering av husleien

Utleieren kan justere husleien 1 gang i året. Dette må gjøres med minimum 1 måneds varsel og endringene må være i samsvar med eventuelle endringer i konsumprisindeksen. Dersom indeksen ikke er endret, er det normalt å oppfatte som urimelig med en økning i husleien.

Er leieforholdet langvarig, kan begge parter kreve justering i leien hvert tredje år. Utgangspunktet vil da være den gjennomsnittlige leien i lignende leieforhold som er effektive og i samme bo-område.

Depositum

Dersom et depositum avtales, skal dette ikke være på mer enn det som tilsvarer 6 måneders husleie. Beløpet som stilles som sikkerhet, skal stå på en konto som ikke kan disponeres av en av partene på egenhånd. Eventuelle renteinntekter fra depositumet skal tilfalle leietakeren, sammen med selve depositumet, når leieforholdet er avsluttet.

Dette forutsetter at leietakeren ikke har misligholdt avtalen. Det vil si at leietakeren plikter å behandle eiendommen i henhold til husleieavtalen og uten å påføre denne skade. Leietakeren har en plikt til å vedlikeholde eiendommen innenfor det som regnes som daglig vedlikehold.

Mangler er utleierens ansvar

Mangler ved eiendommen som var kjent for leietakeren da avtalen ble inngått, gir normalt ikke adgang til krav om redusering i leien. Etter at leieforholdet er inngått, kan nylig oppdagede mangler kreves utbedret (der utleier er ansvarlig). Dersom en mangel fører til unødvendig ulempe for leietakeren, kan leietakeren kreve avslag på leien så lenge mangelen ikke blir utbedret. Det typiske her er for eksempel hvitevarer som er defekte, og som inngår i leieprisen, eller vannlekkasjer som forhindrer leietakeren fra å benytte seg av bade- og dusjmuligheter eller lignende.

Odd Kalsnes sine tips: Slik ordner du egenkapital

Du må stille med minimum 15% av kjøpesummen i egenkapital når du skal kjøpe bolig. Her er noen løsninger du kan vurdere når du skal finansiere denne delen.

I dag sier retningslinjene at man må ha minst 15% av kjøpesummen i egenkapital. For mange førstegangskjøpere, utgjør dette en høy sum som er vanskelig å stable på beina. Her er fem tips til hvordan egenkapitalen kan skaffes.

Husk at du kan kombinere flere av tipsene, slik at summen totalt dekker inn kravet til egenkapital.

Spar med BSU

Maksimalbeløpet du kan spare på BSU, er 25 000 kroner per år. Dette utgjør 2083 kroner per måned. Du kan selvsagt spare mer på si, men du får ikke skattefritaket staten belønner deg med, på beløp som er overskytende. Har man tenkt litt langsiktig, vil BSU-kontoen bli en betydelig faktor den dagen du skal kjøpe din første bolig.

For de som tenkte langsiktig allerede for 8 år siden, vil beløpet med renter og summen du sparer i skattefradraget, i dag utgjøre rundt 270 000 kroner. Det tilsvarer egenkapitalen du trenger til å kjøpe en bolig til nærmere 1,9 millioner. Selv om boligen skulle koste mer, har du likevel sannsynligvis dekt inn store deler av kravet til egenkapital.

Lån rimelig hos arbeidsgiveren din

Mange arbeidsgivere tilbyr rimelige lån til sine ansatte. Dersom rentene arbeidsgiveren krever, er under normrenten på 2,75%, vil du måtte skatte av fordelen du får med den lavere renten. Dette gjelder kun for beløp som overstiger 3/5 av 1G (Folketrygdens grunnbeløp – justeres hvert år 1. mai), noe som tilsvarer cirka 54 000 kroner i dag. Disse 54 000 kronene kan du faktisk låne til så lav rente som arbeidsgiveren aksepterer, så lenge summen tilbakebetales i løpet av 12 måneder.

Dersom arbeidsgiveren din lar deg låne mer enn 3/5 av 1G, skattes du av rentefordelen på den overskytende delen. Kostnadene dine vil som regel likevel bli svært lave sammenlignet med nærmest hvilke som helst andre lån.

Er du statsansatt, har du muligheten til å låne rentefritt den summen som tilsvarer 2 brutto månedslønner (utbetales som forskudd), så lenge du betaler tilbake lånet innen 12 måneder. Dette lånet er da helt skattefritt. Også her gjelder det at beløpet ikke kan overstige 3/5 av 1G.

Få hjelp av foreldrene dine

Har du bemidlede og velvillige foreldre, kan du motta forskudd på arv eller lån til hjelp ved kjøp av bolig. Dersom dette ikke er aktuelt, men dine foreldre eier egen bolig eller annen eiendom, finnes det en annen løsning. De fleste banker vil akseptere at dine foreldre, eller andre, stiller med sikkerhet for deler eller av hele egenkapitalen. Banken tar da pant i deler av foreldrenes bolig, som sikkerhet for den lånesummen du får fra banken. For å korte ned på den risikoen dine foreldre da løper, anbefales det at denne lånedelen prioriteres nedbetalt først.

Kjøp sammen med en annen person

Har du samboer gir dette seg selv. For enslige kan det være en kurant løsning å kjøpe bolig sammen med en god venn i samme situasjon. På dette viset halverer du kravet til egenkapital for din egen andel. Det lønner seg å ha klare og skriftlige avtaler om hvordan et eventuelt salg skal foregå. Ta høyde for at den ene parten kanskje vil flytte ut på et eller annet tidspunkt. Hvordan dette skal håndteres praktisk, bør inn i avtalen. Det samme gjelder en eventuell forkjøpsrett dersom en av partene ønsker å bli boende.

Husbanken kan hjelpe deg

Dersom du har vanskeligheter med å få boliglån hos vanlige forretningsbanker, vil enkelte kunne kvalifisere til å få lån i Husbanken. Banken har et startlån som er beregnet for unge som trenger egenkapital. Du kan også søke om å låne hele kjøpesummen gjennom Husbanken. Rentesatsene fastsettes av staten og er som regel svært gunstige. Lån fra Husbanken administreres av kommunen der du bor og tildeles etter behovsprøving.

Skal du selge leiligheten din?

Det er ikke alltid like lett å få solgt en leilighet. Selv om du har trivdes på eiendommen og kun flytter derfra for å få mer plass, betyr ikke det at alle vil se det samme potensialet som du ser hver dag. I alle fall ikke uten litt hjelp! Med bare et par grep kan du fremstille leiligheten din som mer attraktiv for en hver potensiell kjøper.

Vask grundig og tørk støv

En selvklar handling for de fleste, men likevel utrolig viktig. Gå grundig til verks og ikke la en eneste flate slippe unna. Ha spesielt fokus på badet, og sett gjerne frem en ny såpe ved håndfatet og en fin koppe-håndduk på kjøkkenet. Puss vinduer og trekk fra gardinene så så mye dagslys som mulig kan få slippe inn. Bruk gulvvask med en frisk duft for å virkelig sette fokus på hvor ren og fin leiligheten er. Luft godt, slik at det ikke er tung luft i leiligheten, men pass på så det ikke blir for kaldt.

Fjern personlige eiendeler

Det som man ofte ikke tenker på er at det er vanskelig for en person å forestille seg å bo i et hjem som helt tydelig er okkupert av noen andre. Jo færre personlige eiendeler som finnes i leiligheten, desto bedre. Det er ikke snakk om at du skal fjerne alt som er ditt, men om du har mye krimskrams og bilder av familie og venner, kan du med fordel gjemme disse når du har visning. La planter og enkle gjenstander få stå, som lysestaker, vaser og gjerne også musikkinstrumenter (med mindre du har et helt symfoniorkester på stua). Om familiebildene er store og henger på strategiske steder i leiligheten hvor det ville kjennes tomt om du tok ned hele bildet, kan du heller sette et annet bilde i rammen enn så lenge. Billige grafiske trykk finner du i de fleste interiørbutikker og behøver ikke koste mer enn en hundrelapp. Det samme gjelder på badet. Rydd bort så mye av kosmetikkartiklene som mulig, enten ved å lagre dem midlertidig i en kasse du kan gjemme unna, eller i skap og skuffer. Det kan også være fint å gjøre litt orden i klesskapet om leiligheten selges med skap, men potensielle kjøpere bør ikke forvente å få åpne alle skapdører på bad og kjøkken, eller nattbordskuffer for den del.

Legg til noen dekorative detaljer

Det finnes huseiere som leier inn profesjonelle dekoratører til å style leiligheten mer attraktiv. Dette koster ofte mye og gir ikke alltid ønsket resultat. Etter at du har fjernet alle personlige eiendeler, kjennes det kanskje litt tomt og upersonlig i leiligheten. Om du har visning på kvelden er det kjempefint å tenne stearinlys rundt om i leiligheten, noe som umiddelbart hever koselighetsfaktoren. Friske blomster er også en effektiv måte å sette et positivt preg på leiligheten (med mindre kjøper er allergisk, men den sjansen får du ta!). Ingenting pynter opp et rom som en nydelig bukett, det vil du selv også få mye glede av etter visningen. Bøker og musikksamlinger må gjerne få stå, og det samme gjelder putene i sofaen. Det viktigste er at du gir kjøper muligheten til å forestille seg hvordan det er å bo i leiligheten, men smaken og stilen til hver enkelt kan du ikke gjøre så mye med.

Fiks boligen før salg

Når du skal selge boligen din er det klart at man ønsker mest mulig for den. Derfor er det også viktig å ta noen grep før en starter visninger eller tar foto til salgsoppgaven. Det vil du være glad for når budene på boligen kommer inn. Her er noen av mine (Odd Kalsnes) tips.

Selge bolig

Det er blitt vanlig å overlate selve salget av boligen til en eiendomsmegler. Det koster en del, men kan være verdt det – både i tid og penger. Godkjente eiendomsmeglere vet hvordan de skal presentere boligen, og dermed få mest mulig for den. Det er det som må fikses før et eventuelt salg som er din oppgave å finne ut av. Du kan med noen enkle knep fikse bolig din slik at den ser mest mulig innbydende ut. Når du skal i gang med et «fiks-før-salg-arbeid» er det enkelte ting du må tenke over. Et hjem vil vi ha mest mulig personlig. Det gjelder alt fra hvilke farger en har på forskjellige rom og til interiøret vi har. Det en da skal tenke over er at vi har alle forskjellig smak, og den neste eieren liker kanskje en helt annen stil. Du bør gå gjennom boligen din med et kritisk blikk, med tanke på andres smak. Sette opp en liste med hva som bør endres og videre. Er du i tvil på hva som passer eller ikke kan en venn, med en helt forskjellig smak enn deg, kanskje være med på denne runden? I tillegg bør du føre opp alle småting som må fikses, som for eksempel en lysbryter med skader eller stikkontakter hvor dekslet er løst.

Fikse boligen

Enkelte rom er enkle å fikse med litt maling. Tenk nøytrale farger, men delikat. Hvit er i vinden nå for tiden, og kan egentlig aldri slå feil. En dus kremfarget maling gjør også rom delikate, og varmere enn hvitt. I tillegg bør du allerede før visning pakke bort en del av tingene dine. Alle personlige effekter kan oftest trygt pakkes bort. De du kan beholde er de som vil «gjøre rommet» med tanke på dekorative innslag. Det kan være noe så enkelt som en fargerik krukke eller et flott bilde. Det som er helt sikkert er at «less is more» når en tenker visning. Er du av de som har mye møbler som tar opp gulvplass? Da er rådet å få fjernet så mye som mulig av disse. Slik at kun de mest essensielle er igjen. Det vil gi inntrykk av god golvplass i forhold til et rom med mye møbler. På en visning bør en eventuell kjøper kunne ha mulighet til å tenke inn egne ting, og det kan være vanskelig om du ikke har ryddet unna ditt.

Badet og lys i boligen er viktige momenter

Hvis det er et rom du skal forsøke å fremheve på en visning så er det baderommet. Det holder ikke bare at det er nyvasket, men skap en behagelig atmosfære. Gå til innkjøp av noen nye og nøytrale håndklær, og gjerne et duftlys med en svak duft. Disse små enkle grepene kan gjøre underverker med ethvert bad. Den siste tingen du bør ta tak i før visningen er alle lysene i boligen. Lys er viktig, og derfor bør alle lamper fungere. I tillegg velg riktig type lyspærer som gir et delikat, behagelig og fungerende lys.

Med vennlig hilsen
Odd Kalsnes

Råd ved første boligkjøp

Når man får telefonen av megleren om at man har vunnet budrunden og plutselig er eier av sin aller første bolig, er det en spesiell stemning. Mange spretter sjampanjen med en gang, men det er viktig å vite hva man må gjøre før man flytter inn, så man ikke går på noen overraskelser underveis.

Kontakt banken din

For mange frister det nok å ringe rundt til familie og venner i gledesrus etter du har vunnet budrunden. Men husk også at din kunderådgiver i banken må være en av de første du kontakter etter at du har fått bekreftelsen fra megler.

Det vil være en stor fordel å ha snakket med banken på forhånd om lånegrense, lengde på lån og hvilken type lån du ønsker deg. Om du ikke har gjort dette, er det fremdeles mulig å gjøre det etter at du har fått tilslaget på din nye bolig.

Kontraktsmøte og lånevilkår

Etter bekreftelsen på budet ditt, vil megler innkalle både kjøper og selger til et kontraktsmøte, der dere går gjennom kjøpekontrakten. Denne sier hvem som er kjøper og selger (det kan gjerne være flere personer), hva man er enige om ved handelen, hva det gjelder og hvor mye som skal betales.

Denne kontrakten må sendes til banken så snart som mulig etter kontraktsmøtet, også kan du sette opp et møte med kunderådgiveren din. Her blir dere enige om hvilken størrelse du trenger på lånet, hvilken type lån du trenger, og hvordan det skal settes opp. De vanligste lånetypene er annuitetslån, serielån eller flexilån. Et flexilån eller rammelån er et lån som man i mye større grad styrer selv, men som stiller større krav til sikkerhet og økonomisk kontroll.

De aller fleste velger annuitetslån som sitt første boliglån. Nedbetalingstiden er også viktig å bli enig om med rådgiveren din. Dess lenger tid du trenger på å betale ned lånet, jo mer ender man opp til å betale av renter og gebyrer. Det vanlige er en nedbetalingstid på 25 år for et boliglån, men man kan velge antall år selv ut ifra hvordan din økonomi er.

Dette kan selvfølgelig banken hjelpe deg med å finne ut av, men det vanligste er at man legger opp en nedbetaling slik at du betaler ca en tredjedel av din månedlige nettoinntekt.

Husk forsikring på boligen

Det er også viktig å ha både innbo- og boligforsikring når du nå eier din egen bolig. Dette vil banken kreve av deg for å gi deg boliglån, og du må selv estimere verdien på dine gjenstander i boligen som skal forsikres.

En livsforsikring og en uføreforsikring er også veldig lurt å ha når du nå tar opp det hittil største lånet i ditt liv. Dersom noe skulle gå galt, er det godt å vite at du likevel vil kunne betale utgiftene på boligen gjennom forsikringene dine.

Sjekk alle kontrakter

Til slutt må du huske å sjekke alle detaljer i låneavtalen du skriver med banken, og være sikker på at du er enig i det du skriver under på.

Spør rådgiveren din om det er noe du lurer på. Dersom du kjøper boligen sammen med en venn eller kjæreste, vil det lønne seg å sette opp en egen samboerkontrakt slik at dere er enige i hva som skal fordeles av kostnader, og hva som skal gjøres om en av dere har lyst til å selge eller flytte ut av boligen i fremtiden.

Dekorer i nordisk stil

Det som defineres som den nordiske stilen har tatt verden med storm. Den enkle og nedtonede tendensen, med nøytrale farger og spennende detaljer har falt i smak hos interiørinteresserte både fjernt og nært. Vi som faktisk bor i Norden vet at ikke alle hjem er dekorert i denne stilen – takk og lov for kreativ variasjon! Skulle du ønske å gi hjemmet ditt en oppløftende forandring, følger vi deg steg for steg på veien. Fokus ligger først og fremst på fargevalg, men også detaljene spiller en viktig rolle. Bland gammelt og nytt og vær ikke redd for utradisjonelle fargevalg på tilbehør og dekor.

Det nordiske fargekart

Du tenker kanskje umiddelbart på eikepaneler og rutede duker, men denne varianten er ikke i nærheten av det vi heller definerer som «hyttestil». Naturlige tregulv og paneler blir helt forvandlet malt i diskrete gråfarger, og vegger og tak i lyse nyanser av hvitt. Hold deg til en palett inspirert av en grå februardag med snø på bakken. Når du har skapt en nøytral base, kan du velge deg noen konstrasterende farger og mønstre som setter prikken over i’en på denne innredningsstilen. Sarte pasteller blandet med intense neon farger, gir det preget du er ute etter. Om du er redd for de skarpeste fargene kan du velge ut et enkelt møbel, eller et par gjenstander i denne tonen, og la resten være mer diskret. Grafiske mønstre med rette linjer, trekanter og ruter bryter med de svake pastellene og alle de nøytrale fargene.

Gammelt og nytt

Det mest fascinerende med den nordiske stilen er hvor godt den mikser gamle og nye møbler og gjenstander. På mange måter gir den støtte til en mer bærekraftig holdning, der gamle møbler får nytt liv i stedet for å simpelthen erstattes av nye. Det er utrolig mye som kan forvandles med et par strøk maling. Du bør beholde gamle kommoder, skap, stoler og krakker, alt som minner om en tid der treskjæringskunsten fikk fritt leie. En gammel skjenk blir lekker i glanset lysegrå og en stol med utskjærte detaljer kan gå fra fin til spektakulær med et strøk av okergul eller bringebærrød. Fokuser på en mer moderne stil på tepper, puter og bilder. Gjerne tøffe grafiske mønstre i svart og hvitt eller i lekre pasteller. Moderne stoler sammen med et gammelt spisebord i ubehandlet tre er også helt riktig.

Fokus på detaljer

Det du har foran deg nå, er et rom i nøytrale toner, med innslag av svart/hvitt, pasteller og noen kontrasterende, skarpe farger. Det er viktig å ikke blande for mange ulike farger og mønstre, dette skaper mer rot enn harmoni. Nå er du klar for den siste finpussen. Kobber er et innslag i denne interiørtrenden som gjør seg lekkert på lysestaker, lamper og kommodeknotter. Om du innreder kjøkkenet, er de gammeldagse kobberpannene faktisk helt på sin plass som dekor. For å hente inn mer inspirasjon fra den nordiske naturen kan du dekorere med nakne grener i en enkel glassvase, pynteskåler i tre og puter med trykk fra flora og fauna. Nordiske dyr, som hjort, rev og ugle, setter et festlig preg på denne stilen og myker opp den harde, grafiske delen. Kompletter stilen med et deilig ullteppe, putevar i strikk eller pelsimitasjon og rikelig med levende lys. Alle disse detaljene

Liten plass?

Når man bor i en liten leilighet og kvadratmeterne ikke spiller på lag kan man ofte bli frustrert over plassmangelen. Ikke bare er det vanskelig å finne ut hvor du skal gjøre av alle tingene dine, men leiligheten kan også kjennes vanskelig å møblere. Sparsom plass betyr vanligvis at du ikke har så mange alternativer for hvor du kan plassere de ulike møblene, men det finnes råd. Du kan kanskje ikke gjøre leiligheten fysisk større, men inntrykket av mer plass kan definitivt skapes!

Det enkle er ofte det beste

Først og fremst bør du finne ut om noen av lettveggene kan rives. Små leiligheter som i tillegg er inndelt i mange ulike rom, virker enda mindre. Kanskje kan stue og kjøkken bli ett? Om du ikke har mulighet til dette, kan løsningen være å fjerne dører mellom de rommene som har mest å gjøre med hverandre. Eller hva med en skyvedør i stedet? Kvitt deg med møbler du ikke behøver, det er mye bedre med få, større møbler, enn mange små. Forsøk å ikke blande for mange farger, dette gir et rotete preg, som igjen gjør at rommene virker mindre. Hold deg helst til tre basisfarger, for eksempel hvit, lys grå og trefarget.

Velg lyse farger

Å velge lyse farger for å gi illusjonen av mer plass er det eldste trikset i boka, men det funker! For å gi følelsen av mer takhøyde og rom, bør du male veggene et par nyanser mørkere hvit enn taket. De største møblene bør også helst gå i lysere farger for å smelte mer sammen med veggene. Møbler langs veggene, som for eksempel hyller og skap, bør males i samme nyanse som veggen, eller lysere. Lister, vinduskarmer og dører bør også males i samme nyanse som veggene, men gjerne med en mer glanset maling. Om du har mørke møbler, som for eksempel en skammel eller en stol, husk at små leiligheter tåler litt dypere farger nærmere gulvet. Om du derimot har en kjempehøy, mørk bokhylle, bør du kanskje vurdere å male denne en lysere farge for å unngå at den dominerer for mye. For at det ikke skal bli for monotont kan du leke mye med ulike teksturer og tilbehør i sprekere farger for å skape et triveligere rom.

Utnytt plassen på beste måte

Selv om leiligheten din er liten, har den sikkert likevel noen sterke sider. Et flott parkettgulv, store vinduer eller kanskje en kjempeluftig takhøyde? La så mye lys som mulig få slippe inn, dette vil gjøre at leiligheten kjennes større. Når du tenker lagringsplass, bør du tenke i kubikkmeter fremfor kvadratmeter. Om du har massevis av takhøyde i gangen, kan en løsning være å sette inn et falsk tak. Du behøver bare 60 cm av høyden og resultatet er et lite loft der du kan lagre både kofferter, klær og esker. Du kan også vurdere å få spesialtilpasset hyller og skrivebord, slik at ikke en centimeter går til spille. Bruk plassen under sengen og på toppen av skap til å lagre i høyden i stedet for i bredden. For mange er det en velsignelse med en stor terrasse eller balkong, men kanskje kan en del av den isoleres og gjøres til om en lys og lekker arbeidskrok? Hold orden. Et ryddig rom uten for mange ting og tang kjennes mye større en et

Godt nytt for boligkjøpere i 2015

Det kommer stadig nye og forbedrete regelverk for boligkjøp. Disse kommer dessverre for enkelte i seneste laget, men for deg som skal kjøpe bolig i 2015 er nytt regelverk om tilstandsrapport for bolig en god nyhet. Spesielt for deg som skal kjøpe en eldre bolig

Tilstandsrapport

Fra 1. januar 2015 kom det nytt regelverk angående opplysninger som skal gis i forbindelse med salg av bolig. Dette har skate blitt drevet fremover på grunn av konflikter mellom selger og kjøpere ved brukte boliger.

Ofte har det vist seg at det har vært en del skjulte mangler ved brukte boliger, som kjøper ikke har vært klar over ved inngåelse av kjøpskontrakten. Manglene har vist seg over tid, og kjøpere har lagt inn klage til selger. Dette har i enkelte saker ført til store konflikter, og enkelte ganger rettsak.

Nye boliger har hatt en standard (NS 3600), som er satt av myndighetene, og som dermed sikrer kjøperen. Brukte boliger har hatt en form for tilstandsrapport, men mangelfull i forhold til den på nybygg. Nå skal brukte boliger sammenlignes opp mot standarden på nybygg, men dog ikke like omfattende. I første omgang er det eneboliger og flermannsboliger denne tilstandsanalysen vil gjelde.

Det er selger av boligen som kan be om en slik vurdering av boligen han/hun skal selge.

Noen hovedpunkter

Tilstandsrapporten skal utføres av en sertifisert takstmann, og som tidligere nevnt er det selger som kan be om dette. Den brukte boligen skal sammenlignes opp mot nybygg etter en standardisert skala med utgangspunkt i de byggeforskriftene man har pr i dag. Skalaen har 5 graderinger.

Den strekker seg fra det som kalles TG0, som vil si ingen avvik i forhold til nybygg, og til TG3 som vil si store/alvorlige avvik fra nybygg. TGU vil si at bygningen ikke er undersøkt av takstmann. I tillegg til denne graderingen skal det ved TG2 og TG3 komme frem hvilke tiltak som kreves for at boligen skal få den standarden en finner i nybygg.

Det kan også hende at rapporten konkluderer med at undersøker ting mer nøye. Positiv omtale av boligen vil kun komme frem ved bruk av skalaen, og ikke omtales nærmere. Skulle en bolig komme dårlig ut på denne rapporteringen betyr ikke det at boligen ikke selges. Tilstandsrapporten er kun ment for å gi kjøper muligheten til å vite hva en kjøper, men regelen om «boligen selges som den er» vil fortsatt gjelde.

Positivt for både selger og kjøper

Det vil være positivt for både selger og kjøper at denne rapporten nå kommer. Selgeren kan unngå klager fra kjøperen over tid (selv om mange har salgsforsikring og forsikringsselskapene tar seg av dette, er det ubehagelig å havne i en boligkonflikt).

Kjøperen vil få klarlagt eventuelle mangler og har muligheten til å vurdere kjøpet utfra dette, og eventuelt ikke kjøpe. Det er meningen at en rapport som dette skal ligge ved salgsoppgaven, og dermed kan ikke kjøper si at de var uvitende om mangler om det blir tvist i ettertid.

Det vil nok ta tid før alle som selger bolig har dette systemet oppe og går, men en del eiendomsmeglere er allerede i gang med å benytte denne muligheten. Det er lov å håpe at selgere av bolig over tid benytter denne muligheten, at den etter hvert blir benyttet på leiligheter også.

På boligjakt og skal på visning?

Når man leter etter egen bolig er det mye en skal tenke over og sjekke. Den viktigste tingen, når det gjelder selve boligen en er interessert kjøpe, er visningen. Det er lett å la seg rive med og glemme å sjekke enkelte ting. Husk; Du skal investere store summer, og du skal stille spørsmål og sjekke opp alt som er mulig

Før visning

Når en skal kjøpe egen bolig bør man sjekke markedet godt, og få prospekter på alle boliger en ønsker å se. I forkant av visningen bør en tenke grundig over alt fra boligens beliggenhet, og andre ønsker.

Du bør få litt hjelp fra fagmenn til å tenke over hva du skal sjekke på boligen. Det er dessverre ikke slik at alt er slik en tror, og det kan straffe seg om en ikke stiller de riktige spørsmålene.

Det kan være greit å utarbeide en liste med spørsmål man vil ha svar på, og hvilke ting en skal sjekke i boligen. Ta gjerne kontakt med andre du kjenner, som har kjøpt egen bolig, og hør om de kan hjelpe med noen tips.

Visningen

Det er på visningen du har mulighet til å få spurt og sjekket alt du lurer på. Megleren er der for å svare på slikt, så vær ikke redd for å stille spørsmål. Helst et for mye, enn ett for lite.

Du bør gå gjennom boligen og se etter utbedringer, og finne ut når disse eventuelt ble gjort. Uansett, om det er en enebolig eller i et borettslag, bør du også sjekke utsiden av boligen og området rundt. Befinner boligen seg i et borettslag er det en del ekstra du bør spørre om.

Det kan være seg om det foreligger planer for borettslaget angående utbedringer, om det finnes spesielle regler i vedtektene en bør være oppmerksom på eller støy. Å ta en prat med en av naboene kan være smart for å få tak i slik informasjon.

Forhør deg om solforhold og offentlig transport, og samtidig om det finnes privat parkering. Privat parkering er spesielt viktig å få avklart om boligen er i et sameie/borettslag. Når du er utenfor, sjekk gjerne utsikten i tillegg. Kanskje er ikke dette det viktigste for deg akkurat nå, men senere og ved eventuelt salg vil det spille inn.

Tips til hva du skal sjekke og forhøre deg om

Enkelte rom bør sjekkes mer nøye enn andre, og et av disse er badet. Her bør du være nøye å sjekke blant annet for fukt, og eventuell dårlig lukt.

Baderomsinnredningen bør ses på og finne ut hvor gammel den er. I tillegg bør sluken sjekkes og eventuelt spørre hvor gammelt avløpssystemet er, om det er en eldre boligblokk. Kjøkkenet bør også få ekstra oppmerksomhet, og sjekke innredningen.

Sjekk skuffer og skap om alt er som det skal, og fungerer. Spør også om alderen på kjøkkeninnredningen, og om eventuelt integrerte hvitevarene følger med eller ikke. Stue og soverom bør vurderes angående størrelse og om det er behov for oppussing.

Samtidig bør lagrings – og oppbevaringsplass på disse rommene vurderes. Må det skaffes til veie, og eventuelt hvordan dette kan løses best mulig for deg. Har boligen kjeller, eller kjellerrom, skal du sjekke disse for fukt. Kjellere kan fort bli problematiske om dette er til stede. Se gjerne etter om du kan se mugg eller sopp, som for eksempel svart sopp som ofte oppstår ved fuktplager.