Stor økning i salg av nye boliger

Salget av nye boliger har hatt en stor økning i årets to første måneder.

I januar økte salget av nye leiligheter med 75% målt mot samme måned i fjor, og i hele januar og februar økte salget med utrolige 91% mot samme periode i fjor.

Denne økningen gir lyse utsikter for fremtiden for boligmarkedet over hele landet.

Høy aktivitet i nyboligsalget

Hele 17% av nye boliger som lå ute for salg de siste to månedene ble solgt, målt mot bare 10% i samme periode 2014. Totalt ble det solgt 2 376 nye boliger i Norge bare i årets to første måneder.

Denne høye aktiviteten viser at boligmarkedet er på vei tilbake til normal fart etter den lave aktiviteten i slutten av 2013 og begynnelsen av 2014. Boligbyggere som tidligere har måttet nedbemanne og utsette byggeprosjekter, ser nå lyst på året vi går i møte.

Med økt salg kommer økte investeringer, og det betyr både flere arbeidsplasser og nye igangsettinger av boliger.

Boligutvikling viktig for byutviklingen

Befolkningen øker stadig i Norge, også under nedgangen i boligsalget i 2014. Dette skaper et stort behov for nye boliger, spesielt i sentrale strøk.

Dersom boligutbyggere ikke får den omsetningen de forventer, kan de heller ikke investere i nye prosjekter, og byutviklingen stopper opp. Dette bidrar til å redusere de forventede kommunale inntekter, som igjen går ut over infrastruktur og samfunnsutbygging.

Det er også dessverre høy konkurranse i markedet for utvikling av nye boliger i de store byene, og en undersøkelse viser at et fåtall store boligutviklere sitter på enorme tomtearealer med stort potensial som ikke utnyttes i avvente av økt salg og fortjeneste.

Forhåpentligvis vil den økte optimismen i nyboligsalget gjør at byer og distrikter igjen vil få se økt innflytning, nye arbeidsplasser og økte inntekter. Det kan tenkes at mange satt og ventet på lavere boligpriser i 2014, og heller valgte å komme inn på boligmarkedet i år, noe som igjen gjør at boligutviklere igjen tør å ta opp spaden og investere i bygging av nye boliger i sentrumsområder.

Store forskjeller i regionene

Det er fremdeles høyt nyboligsalg på Østlandet, med en økning på 130% målt mot samme periode i fjor.

Nord-Norge øker kraftig på salgsutvikling med 22% salgstakt, mens Sørlandet kun har en salgstakt på 10%. Kvadratmeterprisen på nyboliger i årets første to måneder varierer også mellom distriktene, og Oslo er høyest med en snittpris på kr 62 800 per kvadratmeter.

Trondheim, Bergen og Tromsø har alle rundt kr 50 000 per kvadratmeter som gjennomsnittspris på sine nyboliger.

Økning i produksjon av nyboliger

Med økt salg kommer økt produksjon, og igangsettingen av boliger fra januar 2014 til januar 2015 lå på 25 687. Med det høye nyboligsalget som har vært de siste to månedene, er det nå forventet at igangsettingen vil øke ytterligere, selv om vi fremdeles er langt unna det årlige behovet på 37 000 nye boliger.

Det er forventet at boligprisene i 2015 vil stige markant, og man ser stadig bruktboliger som selges for flere hundre tusen over takst. Det har vært et underskudd i tilbudssiden på bruktboliger, noe som også fører til økt etterspørsel av nyboliger.

En kombinasjon av lave renter og høy etterspørsel gjør nå at boligutbyggere endelig kan øke produksjonen sin og tilfredsstille et stadig voksende marked.