Godt nytt for boligkjøpere i 2015

living-room-565060_1280

Det kommer stadig nye og forbedrete regelverk for boligkjøp. Disse kommer dessverre for enkelte i seneste laget, men for deg som skal kjøpe bolig i 2015 er nytt regelverk om tilstandsrapport for bolig en god nyhet. Spesielt for deg som skal kjøpe en eldre bolig

Tilstandsrapport

Fra 1. januar 2015 kom det nytt regelverk angående opplysninger som skal gis i forbindelse med salg av bolig. Dette har skate blitt drevet fremover på grunn av konflikter mellom selger og kjøpere ved brukte boliger.

Ofte har det vist seg at det har vært en del skjulte mangler ved brukte boliger, som kjøper ikke har vært klar over ved inngåelse av kjøpskontrakten. Manglene har vist seg over tid, og kjøpere har lagt inn klage til selger. Dette har i enkelte saker ført til store konflikter, og enkelte ganger rettsak.

Nye boliger har hatt en standard (NS 3600), som er satt av myndighetene, og som dermed sikrer kjøperen. Brukte boliger har hatt en form for tilstandsrapport, men mangelfull i forhold til den på nybygg. Nå skal brukte boliger sammenlignes opp mot standarden på nybygg, men dog ikke like omfattende. I første omgang er det eneboliger og flermannsboliger denne tilstandsanalysen vil gjelde.

Det er selger av boligen som kan be om en slik vurdering av boligen han/hun skal selge.

Noen hovedpunkter

Tilstandsrapporten skal utføres av en sertifisert takstmann, og som tidligere nevnt er det selger som kan be om dette. Den brukte boligen skal sammenlignes opp mot nybygg etter en standardisert skala med utgangspunkt i de byggeforskriftene man har pr i dag. Skalaen har 5 graderinger.

Den strekker seg fra det som kalles TG0, som vil si ingen avvik i forhold til nybygg, og til TG3 som vil si store/alvorlige avvik fra nybygg. TGU vil si at bygningen ikke er undersøkt av takstmann. I tillegg til denne graderingen skal det ved TG2 og TG3 komme frem hvilke tiltak som kreves for at boligen skal få den standarden en finner i nybygg.

Det kan også hende at rapporten konkluderer med at undersøker ting mer nøye. Positiv omtale av boligen vil kun komme frem ved bruk av skalaen, og ikke omtales nærmere. Skulle en bolig komme dårlig ut på denne rapporteringen betyr ikke det at boligen ikke selges. Tilstandsrapporten er kun ment for å gi kjøper muligheten til å vite hva en kjøper, men regelen om «boligen selges som den er» vil fortsatt gjelde.

Positivt for både selger og kjøper

Det vil være positivt for både selger og kjøper at denne rapporten nå kommer. Selgeren kan unngå klager fra kjøperen over tid (selv om mange har salgsforsikring og forsikringsselskapene tar seg av dette, er det ubehagelig å havne i en boligkonflikt).

Kjøperen vil få klarlagt eventuelle mangler og har muligheten til å vurdere kjøpet utfra dette, og eventuelt ikke kjøpe. Det er meningen at en rapport som dette skal ligge ved salgsoppgaven, og dermed kan ikke kjøper si at de var uvitende om mangler om det blir tvist i ettertid.

Det vil nok ta tid før alle som selger bolig har dette systemet oppe og går, men en del eiendomsmeglere er allerede i gang med å benytte denne muligheten. Det er lov å håpe at selgere av bolig over tid benytter denne muligheten, at den etter hvert blir benyttet på leiligheter også.