Utleieprisene faller i Oslo

Boligprisene økte kraftig i mai, mange vil investere i utleieboliger.

Svenskene begynner å forlate Norge, mye på grunn av at kronen har svekken seg.
Nå som er det færre svensker og flere boliger har oppdragsmengden til utleierne økt.
Men det er blitt større skille mellom utleiepriser og boligpriser.

Mindre leiligheter blir billigere å leie

Ser man på prisene i hovedstaden går prisene ned med 12 prosent, derimot går leieprisene ned i samme periode. (Tall fra Utleiemeglerens utleieoversikt for mai.)

Inntrykket mange nå sitter igjen med er at det har blitt vanskeligere å leie ut i privatmarkedet.

Kjøpe bolig

Selv om mange leietakere har blitt borte fra markedet den siste tiden er det fortsatt store muligheter.
Personer som investerer i sentrale leiligheter vil fortsatt kunne leie ut disse, men bør belage seg på at det vil ta lengre tid enn før.