Odd Kalsnes sine tips: Slik ordner du egenkapital

Du må stille med minimum 15% av kjøpesummen i egenkapital når du skal kjøpe bolig. Her er noen løsninger du kan vurdere når du skal finansiere denne delen.

I dag sier retningslinjene at man må ha minst 15% av kjøpesummen i egenkapital. For mange førstegangskjøpere, utgjør dette en høy sum som er vanskelig å stable på beina. Her er fem tips til hvordan egenkapitalen kan skaffes.

Husk at du kan kombinere flere av tipsene, slik at summen totalt dekker inn kravet til egenkapital.

Spar med BSU

Maksimalbeløpet du kan spare på BSU, er 25 000 kroner per år. Dette utgjør 2083 kroner per måned. Du kan selvsagt spare mer på si, men du får ikke skattefritaket staten belønner deg med, på beløp som er overskytende. Har man tenkt litt langsiktig, vil BSU-kontoen bli en betydelig faktor den dagen du skal kjøpe din første bolig.

For de som tenkte langsiktig allerede for 8 år siden, vil beløpet med renter og summen du sparer i skattefradraget, i dag utgjøre rundt 270 000 kroner. Det tilsvarer egenkapitalen du trenger til å kjøpe en bolig til nærmere 1,9 millioner. Selv om boligen skulle koste mer, har du likevel sannsynligvis dekt inn store deler av kravet til egenkapital.

Lån rimelig hos arbeidsgiveren din

Mange arbeidsgivere tilbyr rimelige lån til sine ansatte. Dersom rentene arbeidsgiveren krever, er under normrenten på 2,75%, vil du måtte skatte av fordelen du får med den lavere renten. Dette gjelder kun for beløp som overstiger 3/5 av 1G (Folketrygdens grunnbeløp – justeres hvert år 1. mai), noe som tilsvarer cirka 54 000 kroner i dag. Disse 54 000 kronene kan du faktisk låne til så lav rente som arbeidsgiveren aksepterer, så lenge summen tilbakebetales i løpet av 12 måneder.

Dersom arbeidsgiveren din lar deg låne mer enn 3/5 av 1G, skattes du av rentefordelen på den overskytende delen. Kostnadene dine vil som regel likevel bli svært lave sammenlignet med nærmest hvilke som helst andre lån.

Er du statsansatt, har du muligheten til å låne rentefritt den summen som tilsvarer 2 brutto månedslønner (utbetales som forskudd), så lenge du betaler tilbake lånet innen 12 måneder. Dette lånet er da helt skattefritt. Også her gjelder det at beløpet ikke kan overstige 3/5 av 1G.

Få hjelp av foreldrene dine

Har du bemidlede og velvillige foreldre, kan du motta forskudd på arv eller lån til hjelp ved kjøp av bolig. Dersom dette ikke er aktuelt, men dine foreldre eier egen bolig eller annen eiendom, finnes det en annen løsning. De fleste banker vil akseptere at dine foreldre, eller andre, stiller med sikkerhet for deler eller av hele egenkapitalen. Banken tar da pant i deler av foreldrenes bolig, som sikkerhet for den lånesummen du får fra banken. For å korte ned på den risikoen dine foreldre da løper, anbefales det at denne lånedelen prioriteres nedbetalt først.

Kjøp sammen med en annen person

Har du samboer gir dette seg selv. For enslige kan det være en kurant løsning å kjøpe bolig sammen med en god venn i samme situasjon. På dette viset halverer du kravet til egenkapital for din egen andel. Det lønner seg å ha klare og skriftlige avtaler om hvordan et eventuelt salg skal foregå. Ta høyde for at den ene parten kanskje vil flytte ut på et eller annet tidspunkt. Hvordan dette skal håndteres praktisk, bør inn i avtalen. Det samme gjelder en eventuell forkjøpsrett dersom en av partene ønsker å bli boende.

Husbanken kan hjelpe deg

Dersom du har vanskeligheter med å få boliglån hos vanlige forretningsbanker, vil enkelte kunne kvalifisere til å få lån i Husbanken. Banken har et startlån som er beregnet for unge som trenger egenkapital. Du kan også søke om å låne hele kjøpesummen gjennom Husbanken. Rentesatsene fastsettes av staten og er som regel svært gunstige. Lån fra Husbanken administreres av kommunen der du bor og tildeles etter behovsprøving.